Vekstbedrift

Torabu AS er en Vekstbedrift med totalt 58 tilsatte. Vi har pr i dag 13 fast ansatte, 20 VTA plasser, 20 kommunale plasser og 5 AFT plasser.

Bedriften er sammen med ca 220 andre Vekstbedrifter i landet med å gi gode og meningsfulle arbeidsplasser til personer som har problem med å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Bedriften er medlem i ASVL, som er arbeidsgiverforening for Vekst- og Attføringsbedriftene.

Vekst- og Attføringsbedriftene er bedrifter som har til formål å gi tilbud om gode og meningsfulle arbeidsplasser for de som har problemer med å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Det kan være for en kortere eller lengre periode. Noen trenger tid for komme tilbake etter sykdom eller skade. Andre trenger tid til å tilpasse seg arbeidslivet generelt. Vi legger til rette for mange typer arbeid og arbeidsoppgaver. Vi hjelper og tilrettelegger for folk til enten det er et varig arbeid hos oss, eller som arbeidstrening/utprøving for det ordinære arbeidslivet.

I 2010 ble Fræna Produkter og Fræna kommunale arbeidssenter, slått sammen til det vi i dag kjenner som Torabu AS.Det er Fræna kommune som eier bedriften.