Kunder

Torabu AS har mange kunder, både i det offentlige, bedriftsmarkedet og private. Vi utfører Produksjon eller Tjenester for alle interesserte. Vi legger stor vekt på at de oppdrag vi tar på oss, skal gi meningsfullt arbeid for våre ansatte. Derfor har vi et bredt utvalg å spille på. Det vil alltid være en fordel for vår bedrift om oppdragene er av en viss størrelse (kvanta), eller er ganske fast. Dette gjør det lettere for oss å tilpasse abeidsoperasjonene til den enkelte, men det er ingen forutsetning for at vi kan ta på oss oppdrag.

Samarbeidspartnere

NAV

Torabu har samarbeidsavtale med NAV fylke på tiltakene APS, VTA. Planlegging av neste års aktiviteter nedfelles i samarbeidsavtalen med NAV - fylke, dette skal skje årlig.

Vi har et eller to møter med NAV lokalt hvert år for å diskutere behov for nye tilbud, tilbakemelding på våre rapporter, diskutere rundt bestillinger, tiltakskjeding, ekstern attføring, kompetanse, kurs og tilrettelegging. Det gjennomføres 6 RU- møter hvert år sammen med NAV - lokalt og SvanPro.

Psykiatritjenesten

Det er ikke ressurser til å ta inn tunge bruker, men heller gi et tilbud til bruker som har behov til en forandring i dagliglivet og legge et løp for veien videre. NAV psykiatri deltar på RU møter.

Fræna kommune

Torabu har fast inne 20 arbeidstakere fra kommunen. Vi har et utstrakt samarbeid med de hjemmebaserte tjenestene i kommunen gjennom følgepersonell på kommunale arbeidstakere. Torabu deltar i ansvarsgruppemøter omkring de forskjellige tiltakene. Torabu har gitt tilbud til NAV og kommunen omkring SMART økonomi. Dette er til brukere med lite økonomiske ressurser.

Fræna kommune er også eier av Torabu As.

Lokalt næringsliv

Torabu må til enhver tid holde seg oppdatert innen arbeidsmarkedet og næringsliv. Vi er medlem i Fræna næringsforum www.fnf.as . Utfordringen er gjerne å knytte til seg lokale bedrifter i forhold til attføringsarbeid med avtale NAV.

Torabu leverer tjenester innen vaskeri, kantine, mekanisk, trevare, søm /dekor, service til en del bedrifter i nærområde. I tillegg er vi underleverandør til en del bedrifter i nærområde.

HIM

Samarbeide med HIM (høgskolen i Molde) vedrørende studentpraksis. Vår kontakt i denne sammenheng er Heidi Dale.