Formål


Formålsparagraf:

Skape arbeidsplasser tilpasset de yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud.

Visjon:

" Sammen om ny vekst"

Godkjent i styret 14.des. 2005

Verdier:

Trivsel - Trygghet - Stolthet - Respekt

Torabu skal gi den enkelte arbeidstaker en meningsfylt arbeidsdag, med høy grad av trivsel, trygghet, respekt og forutsigbarhet.

Torabu vil jobbe for at alle arbeidstakerne skal trives, ha mulighet for varierte og utviklende arbeidsoppgaver som gir stolthet og vekst for den enkelte.

Etikk / Rettigheter

Torabu AS skal ivareta fastansatte og arbeidstakernes integritet og egenverd,

gjennom etiske retningslinjer og rettighetsdokument.