Om vår bedrift

Torabu er en attføringsbedrift som holder til i egne lokaler på Tornes i Fræna kommune. Vi er et privat aksjeselskap som ble etablert i 1994, med Fræna kommune som eneaksjonær. Vi er en av rundt 220 vekstbedrifter i landet, som har som hovedmål å tilby tilrettelagt arbeid for personer som på en eller annen måte ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidsmarkedet. Vi har også tilbud til personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt og som trenger arbeidsutprøving/-avklaring. Fra 2010 ble vi sammenslått med det kommunale arbeidssenteret, og er i dag en forholdsvis stor bedrift med rundt 60 arbeidstakere og fastansatte.

Torabu er oppkalt etter den skjønne Tora Skagesdatter, hustru til Håkon Jarl. For ca. 1000 år siden hadde Tora og Håkon ett av sine tilholdssteder her på Tornes. De hadde sønnene Erik og Svein Jarl, som styrte Norge etter slaget ved Svolder.

Vår visjon er "sammen om ny vekst". Formålet er at alle ansatte, arbeidstakere og andre brukere i Torabu skal ha et meningsfylt, utviklende og variert tilbud med høy grad av trivsel, stolthet og vekst gjennom produksjon av varer og tjenester. Intensjonen vår er at alle sammen skal få oppleve personlig vekst, det være seg sosialt, faglig eller lære seg arbeidslivets krav og plikter i trygge omgivelser med individuelt tilpasset læring.

I dag har bedriften 20 VTA-plasser og 5 APS-plasser gjennom NAV. Vi har også ca. 20 kommunale plasser. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt, som trenger avklaring på hva helsen din tillater eller som trenger arbeidstrening i trygge omgivelser med bred og tett oppfølging. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) tilbys personer som har uføretrygd, og som har behov for arbeid i trygge omgivelser og som trenger tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Vi er pr. i dag 13 fastansatte med kompetanse fra både helse- og sosialfag, ledelse og fra yrkesfag. Vi har vernepleiere, hjelpepleiere, assistenter, snekker med mesterbrev, mekaniker med fagbrev, og leder med utdannelse/erfaring fra både ledelse og bedriftspedagogikk. Våre tilretteleggere har erfaring og kompetanse i hvordan forholde seg til mennesker som trenger varige tilrettelagte arbeidsplasser, og mennesker i vanskelige og uavklarte situasjoner i livet.

På Torabu kan vi tilby arbeidsoppgaver på 8 forskjellige "avdelinger":

- mekanisk verksted

- trevare/snekker-avdeling

- monteringsavdeling

- Søm og dekoravdeling

- Bensinstasjon og gavebutikk

- vaskeri

- kantine

- utegruppe/servicegruppe