VTA

VARIG TILRETTELAGT ARBEID - VTA:
Varig tilrettelagt er et arbeidstilbud der vi tilpasser dine arbeidsoppgaver etter din arbeidsevne. Sammen kartlegger vi dine forutsetninger for arbeid, og basert på dette kan en ny og innholdsrik hverdag vokse frem. En forutsetning er at du har fått, eller er i ferd med å få innvilget uførepensjon. Du bør kunne delta i minst 50 % stilling.

Det er NAV som betaler for dette tiltaket. NAV betaler refusjon til Torabu AS for 20 slike tiltaksplasser. Det er NAV som bestemmer både hvor mange plasser, og hvem som får innvilget plass i tiltaket.