Transportoppdrag

Fra 2016 har Torabu startet med transport av egne arbeidstakere. Siden vi har kjøpet inn en egnet bil (også tilpasset rullestolbrukere) vil vi trolig få noe ledig kapasitet på denne bilen. Dette kan evt nyttes av lag og organisasjoner til kortere transportoppdrag/turer.