Matombringing

Torabu AS har en bil som er spesielt dedikert til matombringing. Det kan være flere deltakere som har bringing av mat som fast oppgave. Disse får bistand fra veileder ved Torabu, som har den administrative kontakten med de vi evt. bringer for. Det er for tiden mest bringing mellom de kantinene som vi selv driver.