Enkle flytteoppdrag

Utegruppe/Servicegruppen kan ta på seg enkle flytteoppdrag både for private og det offentlige. Vi har en egnet varebil til dette formålet. Kommunen og flyktningetjenesten har brukt oss flere ganger til slike oppdrag. Private kan også ta kontakt for opplysninger om pris og kapasitet.