Utegruppe

Utegruppe/Servicegruppen tar på seg ulike oppdrag både fra kommune og private. I 2014 var hovedvekten lagt på oppdrag som klipping av plener og hekker i sommerhalvåret, og søppelplukking hele året. Målsetning for gruppen er å ble en heil års aktivitet. Internt har servicegruppen etablert en tjeneste for å foreta lette vedlikeholdsoppgaver i Torabu. Servicegruppen sysselsetter til tider 5 arbeidstakere/deltakere og en til to tilrettelegger. I sommerhalvåret har det vært leid inn 2 - 3 personer.