Montering

Montering utfører ulike monteringsoppdrag for forskjellige bedrifter Fræna kommune og nabokommuner, som delmontering av deler/ledninger til elektrisk fabrikk, skruer til vindussprosser, delmontering til telt brukt i flyktningleirer.

Monteringsavdelingen har i løpet av året sysselsatt 25 arbeidstakere/deltagere og to til tre tilretteleggere, samt tre personal for kommunale arbeidstakere.