Kantine

Det foreligger planer om nytt kjøkken i lokalene på Torabu. Når dette er ferdig vil vi trolig kunne utvide tilbudet innen kantinedrift, pluss at vi vil kunne drive kantine for egne arbeidstakere.

Fra 1. 8. 2017 tok vi over driften av kantina ved Fræna vidaregående skole.

Slik det er i dag, bruker vi også kjøkkenet på Rådhuset i Elnesvågen, og vi betjener de fleste som er ansatt ved kommuneadministrasjonen. I tillegg leverer vi mat og kaffe til de fleste møter i kommunal regi. Kantina blir etter avtale brukt av andre aktører utenom kommunehuset. Ved Kantinen er det plass for to arbeidstakere/deltakere utenom en tilrettelegger. I år har det deler av året vært 1 arbeidstaker/deltaker sysselsatt.