Kommunale tilrettelagte arbeidsplasser

Fræna kommune har som mål å få til et best mulig arbeids- og aktivitetstilbud for personer med behov for tilrettelagt arbeid. Man skal i samarbeidet ha som mål å opprettholde den gjensidige fleksibiliteten ved ytelse av tjenester for de svakeste gruppene i kommunen.
Plassene er ment for personer med ulike funksjonshemminger som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidsliv