AFT

Torabu AS er tiltaksarrangør for NAV arbeidsmarkedstiltak: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Tiltaket er en individuelt og gruppebasert aktivitet i skjermet virksomhet. Mange av deltakerne i APS går videre til AB (arbeid med bistand, eller andre arbeidsmarkedstilbud). Torabu AS har 5 slike tiltaksplasser.

Arbeidstreningen foregår ved mekanisk, tre, montering, servicegruppe, søm og dekor, vaskeri, kantine, vedlikehold av utstyr, utsalg og transport.

I tillegg til arbeidstrening tilbyr vi kurs innenfor:
SMART (økonomistyring), der vi har sertifiserte veiledere.

Torabu AS gir brukermedvirkning gjennom:
Individuell aktivitetsplan, Oppfølgingsrapporter, Støtte og veiledingssamtaler og Medarbeidersamtaler

Torabu AS har det sosialfaglige ansvaret.

Ønsker du mer informasjon om APS så ta kontakt med ditt lokale NAV kontor.