Klikk

Trivsel - Trygghet - Stolthet - Respekt

<center><h2>Vaskeri</h2></center>

Vaskeri

<center><h2>Treavdeling</h2></center>

Treavdeling

<center><h2>Kantine og kjøkkenavdeling</h2></center>

Kantine og kjøkkenavdeling

<center><h2>Priser</h2></center>

Priser


VI TILBYR ATTFØRINGSTJENESTER:

ARBEIDSPRAKSIS - AFT:

Arbeidspraksis er for deg som har behov for hjelp til å finne ut av mulighetene for å komme tilbake i jobb eller utdanning. Torabu AS tilbyr tilrettelagt arbeidstrening innenfor flere spennende fagfelt, i tillegg til praksisplasser i ordinære bedrifter. Les mer om AFT her

VARIG TILRETTELAGT ARBEID - VTA:

Varig tilrettelagt er et arbeidstilbud der vi tilpasser dine arbeidsoppgaver etter din arbeidsevne. Sammen kartlegger vi dine forutsetninger for arbeid, og basert på dette kan en ny og innholdsrik hverdag vokse frem. En forutsetning er at du har fått, eller er i ferd med å få innvilget uførepensjon. Du bør kunne delta i minst 50 % stilling.
Les mer om VTA her

KOMMUNALE TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER:

Fræna kommune har som mål å få til et best mulig arbeids- og aktivitetstilbud for personer med behov for tilrettelagt arbeid. Man skal i samarbeidet ha som mål å opprettholde den gjensidige fleksibiliteten ved ytelse av tjenester for de svakeste gruppene i kommunen.
Plassene er ment for personer med ulike funksjonshemminger som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidsliv.

FØLG OSS GJERNE PÅ FACEBOOK

Vi oppdaterer nyheter på våre facebooksider jevnlig og bruker dette som vår nyhetskanal. Følg oss gjerne for å se hva vi holder på med og for tips og triks om hva som rører seg i rørleggerverden.