Våre fast ansatte:

 Erling Hustad
Daglig leder
erling@torabu.no
mobil 47 60 56 20

 Heidi Dale
Nestleder og veileder
heidi@torabu.no
mobil 95 10 62 82 Ranja Hustad
Veileder/tilrettelegger (Montering)
ranja@torabu.no
mobil 48 94 29 42

 Anita Reitan
Veileder/tilrettelegger (Utsalg, søm, dekor)
anita@torabu.no
mobil 90 68 24 86 Nils Georg Bævre
Veileder/Tilretteegger (Stål/Tre/Utegruppe)
nils@torabu.no
mobil 902 34 266

 Ingvar Storvik
Tilrettelegger (Tre/Utegruppe)
ingvar@torabu.no
mobil 90 72 72 35 Marianne Skarseth
Tilrettelegger (Vaskeri)
mobil 95 09 89 30

 Randi Storholm
Regnskap og fakturering
randi@torabu.no
mobil 48 89 44 78Elisabet Kvamme
Tilrettelegger (Kantine)
elisabet@torabu.no
mobil 94 17 62 50

 Gry Moen
Tilrettelegger (Montering)
gry@torabu.no
mobil 40 46 68 11 Edel Kausland
Tilrettelegger (Vaskeri)
mobil 95 09 89 30

 Inger Bjølstad
Renholder
mobil 99 29 27 48


Definisjoner:

Arbeidstakere: benyttes på tiltakene APS, VTA og kommunale brukere.

Tiltaksdeltaker: Fellesbetegnelse på alle tiltak.

Fastansatte: Ledere, veiledere/ tilretteleggere, ansatt i Torabu AS

Veileder: Krav til høgskole - attføringskompetanse - kollegaveiledning.

Tilrettelegger: Realkompetanse fag erfaring - arbeidstaker.