Trivsel - Trygghet - Stolthet - Respekt

Klikk

Torabu AS er en Vekstbedrift i Fræna kommune.

Vi står alltid til tjeneste.

VI KAN LAGE, ELLER GJØRE DET MESTE FOR DEG!!!

Lage benker, Sy bunadposer, Vaske tøy, Klippe plener, Rydde søppel, Lage mat m.m.


Treavdeling
Treavdeling
Stål/Mekanisk arbeid
Stål/Mekanisk arbeid
Kantine og kjøkkenavdeling
Kantine og kjøkkenavdeling
Vaskeri
Vaskeri
Dekor og sømavdeling
Dekor og sømavdeling

Hovedbygget på Tornes vil fra 01.01.2017 ha ny åpningstid: kl 0730 - 1515

Bensinstasjon/butikk vil være åpen hver dag
kl 1000 - 1515

VI TILBYR ATTFØRINGSTJENESTER:

ARBEIDSPRAKSIS - APS:
Arbeidspraksis er for deg som har behov for hjelp til å finne ut av mulighetene for å komme tilbake i jobb eller utdanning. Torabu AS tilbyr tilrettelagt arbeidstrening innenfor flere spennende fagfelt, i tillegg til praksisplasser i ordinære bedrifter. Les mer om APS her

VARIG TILRETTELAGT ARBEID - VTA:
Varig tilrettelagt er et arbeidstilbud der vi tilpasser dine arbeidsoppgaver etter din arbeidsevne. Sammen kartlegger vi dine forutsetninger for arbeid, og basert på dette kan en ny og innholdsrik hverdag vokse frem. En forutsetning er at du har fått, eller er i ferd med å få innvilget uførepensjon. Du bør kunne delta i minst 50 % stilling. Les mer om VTA her

KOMMUNALE TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER:
Fræna kommune har som mål å få til et best mulig arbeids- og aktivitetstilbud for personer med behov for tilrettelagt arbeid. Man skal i samarbeidet ha som mål å opprettholde den gjensidige fleksibiliteten ved ytelse av tjenester for de svakeste gruppene i kommunen.
Plassene er ment for personer med ulike funksjonshemminger som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidsliv. Les mer her
 
 
 
 
 
 
 Torabu AS ble første gang EQUASS sertifisert i mars 2012. Dette er et kvalitets-sikringssystem og sertifiseringen betyr at vi gjennomfører vårt arbeid i tråd med retningslinjer som ivaretar god kvalitet innen attføring og personalpolitikk. Bedriften re-sertifiseres annen hvert år.

Våre avdelinger, og alt vi produserer av varer og tjenester vil du finne under de ulike fanane på toppen av siden.